lorem ipsum dolor sit amet

Cartesian Climbing Robot jako jedna z niewielu firma na świecie wprowadza robotyzację w branży prac wysokościowych. Coraz większe budowle oraz ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników gotowych do wykonywania niebezpiecznych prac na wysokości są motorem napędowym tego kierunku rozwoju przemysłu. Dlatego też powstał Cartesian Climbing Robot czyli bezzałogowa, zrobotyzowana platforma do wykonywania prac wysokościowych z zakresu konserwacji powierzchni.

Jesteśmy zespołem inżynierów i naukowców połączonych ideą automatyzacji prac wysokościowych. W ramach projektu badawczo-rozwojowego opracowaliśmy platformę zdolną do mycia powierzchni nieregularnych której ramie robocze porusza się w 2 stopniach swobody na szerokości roboczej 3000mm. Platforma posiada takie funkcjonalności jak:

  • mycie kontaktowe szczotką walcową o szerokości 3m,
  • mycie kontaktowe wnęk o głębokości 300mm w jednoczesnym wypłukiwaniem zanieczyszczeń,
  • mycie chemiczne z dozowaniem środków powierzchniowo czynnych o dużych stężeniach
  • mycie wysokociśnieniowe o szerokości pracy 300mm.

Platforma wymaga jedynie punktu zaczepienia na górze budowli ponieważ potrafi wspinać się po linie dzięki wyposażeniu jej w zintegrowaną wciągarkę. Specjalistyczne systemy pomiarowe oparte o autorskie algorytmy stale monitorują położenie platformy względem budynku i reagują na niewielkie odchylenia dzięki zastosowaniu napędów śmigłowych dużej mocy.

Scroll to Top