Projekty UE

Cartesian Climbing Robot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zrobotyzowana, bezzałogowa platforma robocza” realizowanego w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Celem projektu jest opracowanie uniwersalnej bezosobowej platformy roboczej do mycia i inspekcji zakrzywionych oraz niejednorodnych powierzchni zdolnej do mycia wież elektrowni wiatrowych, kominów przemysłowych i budynków. W ramach projektu planowane jest opracowanie zrobotyzowanej platformy roboczej opartej na robocie kartezjańskim składającej się z kilku modułów odpowiedzialnych za procesy: poruszania się i przylegania do zakrzywionej powierzchni, efektywnego mycia oraz integracji tych podsystemów w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas operacyjny procesu co najmniej mycia oraz prostych prac na wieżach elektrowni wiatrowych oraz innych budowlach o niejednorodnej powierzchni.Całkowita wartość projektu: 1 100.000,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 880 000,00 PLN


Termin zakończenia projektu: 20.12.2023 r.Projekt został zrealizowany przy współpracy z funduszem inwestycyjnym ERC Sp. z o.o. w ramach programu BridgeAlfa.

Scroll to Top